رسالت و چشم انداز بیمارستان

 

چشم انداز بیمارستان موقوفه گودرز تا سال 1401

 

 

 

بیمارستان برتر در استان ،

پیشرو درارائه خدمات ایمن بهداشتی درمانی به بیماران در جهت رسیدن به جامعه ای سالم تر

 

 

رسالت بیمارستان موقوفه گودرز

 

ارائه خدمات درمانی مراقبتی مطلوب و ایمن، با اتکاء به مسئولیت پذیری و تلاش کارکنان در راستای دیدگاه واقف محترم، به منظور افزایش رضایتمندی مراجعین.

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی : 8 تیر 1401