فناوری اطلاعات

با گسترش تکنولوژی و لزوم استفاده از آن در قسمت‌های مختلف هر شرکت و سازمانی، نیاز به کارشناس...

تجهیزات پزشکی

نظارت واجرای عملیات صادرات و واردات تجهیزات و دستگاه های پزشکی ، انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی...

تاسیسات

شغل تاسیساتی به معنی نصب، اجرا، راه اندازی، سرویس، تعمیر و نگهداری از تجهیزات و سیستم های برودتی،...