درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی

درمانگاه بیمارستان گودرز دارای تخصص های اعصاب و روان، زنان،داخلی، جراحی عمومی، عفونی، چشم، قلب و مشاوره تغذیه و خدمات تشخیصی سونوگرافی و رادیولوژی در روز ها و ساعات تعیین شده آماده خدمت رسانی به بیماران می باشد.

بیماران می توانند جهت رزرو نوبت قبل از مراجعه به بیمارستان از ساعت 7 الی 14 با شماره 03536261081 داخلی 412 تماس و طبق نوبت دریافت شده به درمانگاه بیمارستان مراجعه نمایند.

درمانگاه بیمارستان روز های جمعه و ایام تعطیل رسمی تعطیل می باشد.